fbpx

ЧЕСТИ ВЪПРОСИ ПРИ РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ

ЧЕСТИ ВЪПРОСИ ПРИ РЕМОНТ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ

           На голяма част от сградите с плоски покриви не е правен ремонт от построяването им през 80-те години и хидроизолацията е напълно амортизирана. През последните години все повече собственици пристъпват към ремонт на покрива. Ето няколко съвета, ако ви предстои такъв:

  1. Кога да планираме ремонт?

При поява на теч не отлагайте ремонта дълго време. Ако изолацията е на повече от 20 г. тя е напълно амортизирана. Не влагайте средства за закърпване. Има нужда от цялостна подмяна със съвременни материали.

  1. Избор на хидроизолация

Най- често използваният вариант е газопламъчна битумна изолация. За полагането и е необходимо да се почисти основата от тежка посипка, боклук и прах. Да се измие и да се подготви за нанасяне на новата изолация. Ако има надути участъци, задържащи вода- да се отстранят. Наклоните към воронките да се проверят, да се запълнят ниските места със замазка, за да не задържат вода. Почистената основа се грундира с битумен грунд, воронките се подменят задължително.

Пазара предлага различни видове хидроизолации като дебелина и по състав. Тънката хидроизолация- 2,5 кг/м2 без посипка или 3.5 кг/м2 с посипка, съдържа малко битум и при нагряване изгаря бързо, има малко линейно разширение. Много скоро започват да се появяват пукнатини по изолацията, влиза вода през зимата, замръзва и отлепя и разкъсва  изолацията. След 5-6 години покривът отново е за ремонт.

За да използвате покрива си безпроблемно по- дълго време, ви съветваме да поставите два пласта хидроизолация- като първият е 3,5 кг/м2, а вторият с посипка е 4.5 кг/м2.

Многообразието на хидроизолациите по състав също е голямо. Най- удачния вариант за плосък покрив е използването на рулонна изолация от модифициран битум с APP, поради повишена топлоустойчивост. Могат да се полагат по вертикални и силно наклонени плоскости, могат да се полагат и при високи летни температури.

Значение за дълготрайността на изолацията има и армиращата основа.

Най- ниския клас изолация е армирана със стъклен воал или стъклена тъкан. Стъкленият воал има много малка деформация при опън. Не издържа на големи линейни разширения и се къса. Втория вариант е синтетична тъкан или нетъкан текстил на база полиестерни влакна. Полиестерната армировка спомага за повишаване на якостта на опън на мембраните. Еластичността е до 20 пъти по-голяма от тази на стъклената тъкан.

 Най- добрия вариант е двойна основа състоящата се от основен слой от нетъкан полиестерен текстил и от дублиращ слой от стъклен воал, при което стъкленият воал е разположен отдолу. Основната идея за тази двойна армировка, е че стъкленият воал при газопламъчно нагряване от долната страна на хидроизолацията е значително по-топлоустойчив от нетъкания полиестерен текстил.  По този начин по време на изпълнението на битумната, листова изолация се гарантира нейната по-добра експлоатационна надеждност и дълготрайност.

За дълготрайността на направения ремонт значение имат и обработката около комините, бордовете и отдушниците.

Доверете се на строителна фирма със специалисти, за да нямате проблеми с покрива дълги години.

  1. Налага ли се някаква поддръжка на покрива?

Минимум веднъж годишно трябва да се оглежда и почиства покрива. Това се прави  обикновено есента. След листопада се почистват воронките или улуците, ако има. Преди зимата , за да се огледа има ли отлепена, скъсана или нарушена изолация и да се оправи навреме.

Ако ви предстои скорошен ремонт, свържете се с нас на телефон 0896697848, за да се запознаем с вашата ситуация и да обсъдим най-доброто решение.

Към началото